Preteky vo vytrvalostnom jazdení Endurance event PEZINOK 2010

 

 

Kód pretekov: 0618E

 

Usporiadateľ pretekov: IRI AGROFOREST, a.s., Nám. 1. mája 5, Bratislava

 

Miesto konania: Areál zdravia ROZÁLKA, Suvorovova 9, Pezinok

Dátum konania: 18.06 . - 20. 06. 2010

Kontaktná adresa: Areál zdravia ROZÁLKA, Suvorovova 9, Pezinok

                                 tel.:+421(0)336402032,

                                 fax: +421(0)336402032

                                 email: rozalka@rozalka.sk

 

Riaditeľ pretekov:  JUDr. Viera Obšitníková, 0903 708 525

Tajomník pretekov: Mgr. Veronika Cicková, 0902 830 647

Preseda rozhodcovského zboru:  Ing Harald Grinschgl (AUT)

Technický delegát:  Mgr. Vladimír Pažitný, 0903 460 711

Hlavný steward:  Mgr.Dušan Majerčík

Predseda veterinárnej komisie: MVDr. Petr Jahn (CZE)

Ošetrujúci veterinárny lekár: MVDr. Juraj Frey

Podkováč: Miroslav Egyed

Lekárska služba: Poliklinika Pezinok

Autor trate: Mgr. Vladimír Pažitný

Trať:Tráva, lesné a poľné cesty 90%, iné 10%

 

Uzávierka prihlášok: 06. 06. 2010

 

Štartovné: o,40 €/ km

Ustajnenie: 60 €/ box/ podujatie

Ubytovanie: zabezpečené podľa požiadaviek za úhradu, možnosť campingu.

 

 Druhy súťaží: (Otvorené)

 

1.      Vytrvalostný dostih na 80 km, štart hromadný

2.      Vytrvalostný dostih na 60 km, štart hromadný

3.      Vytrvalostný dostih na 40 km, individuálny štart po 5 min.

4.      Vytrvalostná súťaž na 20 km – VEREJNÝ TRÉNING
(možnosť štartu pre neregistrovaných jazdcov a kone)

 

Program:

 

18. 6. 2010 piatok

 

od 10.00 hod: príjem koní, nahlásenie štartujúcich, prehliadka trate 

14:00 vstupná VET prehliadka 

19:00 technická porada účastníkov

 

19.06.2010 sobota
 

08. 30 hod     Štart súťaže č.1

                       tri okruhy - 30, 30 a 20 km povinné prestávky - 30, 40, min

                       vet. uzávera 64 tepov do 20 min,

                          min. tempo 12 km/h  

 

Súťaž je hodnotená podľa čl. 820, 821,822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie

Hmotnostný limit - 70 kg  

 

09. 30 hod     Štart súťaže č.2

                       tri okruhy - 20, 20 a 20 km,  povinné prestávky 30 a 40 min

                       vet. uzávera 64 tepov do 20 min,   

 

                       min. tempo 12 km/h

 

Súťaž je hodnotená podľa čl. 820, 821,822  Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie

Hmotnostný limit neobmedzený

 

20. 06. 2010 nedeľa

  

09. 30 hod     Štart súťaže č.3

                       dva okruhy – 20 a 20 km,  povinné prestávky 30 min

                       vet. uzávera 64 tepov do 20 min,

 

                        min. tempo 12 km/h – 15 km/h

Hmotnostný limit - neobmedzený 

 

             

10. 30 hod     Štart súťaže č.4

                       dva okruhy – 10 a 10 km,  povinná prestávka 30 min

                       vet. uzávera 64 tepov do 20 min,

                       

                      min. tempo 10 km/h – 15 km/h

Hmotnostný limit - neobmedzený 

 

 

15.30 hod vyhlásenie výsledkov v jednotlivých súťažiach

a slávnostná dekorácia

                                                                            

 

 

 

 

Schválil predseda Komisie vytrvalostného jazdenia SJF

Mgr. Dušan Majerčík v.r.