Preteky vo vytrvalostnom jazdení Jarná Cena mesta Pezinok

 

 

Kód pretekov: 0417E

 

 

Usporiadateľ pretekov: IRI AGROFOREST, a.s., Nám. 1. mája 5, Bratislava

Miesto konania: Areál zdravia ROZÁLKA, Suvorovova 9, Pezinok

Dátum konania: 16. 4. -17. 4. 2010

Kontaktná adresa: Areál zdravia ROZÁLKA, Suvorovova 9, Pezinok

                                Tel.:+421(0)336402032,

                                Fax: +421(0)336402032

                                Email: rozalka@rozalka.sk

 

 

Riaditeľ pretekov: JUDr. Viera Obšitníková, 0903 708 525

Tajomník: Mgr. Veronika Cicková, 0902 830 647

Preseda rozhodcovského zboru: Mgr. Lucia Starovecká, 0903 661 091

Technický delegát: Mgr. Vladimír Pažitný, 0903 460 711

Hlavný steward: Mgr.Dušan Majerčík

Predseda  veterinárnej komisie: MVDr. Lucie Kalová (CZ)

Ošetrujúci veterinárny lekár: MVDr. Juraj Frey

Podkováč: Milan Benčat

Lekárska služba: Poliklinika Pezinok

 Autor trate: Mgr. Vladimír Pažitný

Trať:Tráva, lesné a poľné cesty 90%, iné 10%

 

Uzávierka prihlášok: 02. 04. 2010

 

Štartovné 0,40€/ km

Ustajnenie: 30 €/ box/ podujatie

Ubytovanie: zabezpečené podľa požiadaviek za úhradu, možnosť campingu.

 

 Druhy súťaží: (Otvorené)

1.      Vytrvalostný dostih na 80 km, štart hromadný

2.      Vytrvalostný dostih na 60 km, štart hromadný

3.      Vytrvalostný dostih na 40 km, individuálny štart po 5 min.

4.       Vytrvalostná súťaž na 20 km – VEREJNÝ TRÉNING
    (možnosť štartu pre neregistrovaných jazdcov a kone)

 

Program:

 

16. 4. 2010 piatok

 

od 10.00 hod: príjem koní, nahlásenie štartujúcich, prehliadka trate 

14:00 vstupná VET prehliadka 

19:00 technická porada účastníkov

 

 

17. 04. 2010 sobota

 

08. 00 hod     Štart súťaže č.1

O pohár primátora mesta Pezinok

 tri okruhy - 30, 30 a 20 km povinné prestávky - 30, 40, min

 vet. uzávera 64 tepov do 20 min,

 min. tempo 12 km/h  

 

Súťaž je hodnotená podľa čl.  820,821,822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie

Hmotnostný limit - 70 kg  

 

09. 00 hod     Štart súťaže č.2

O pohár hotela Magnólia a.s.

 

tri okruhy - 20, 20 a 20 km,  povinné prestávky 30 a 40 min

vet. uzávera 64 tepov do 20 min,     

 

 

 

 

min. tempo 12 km/h

 

Súťaž je hodnotená podľa čl. 820,821,822 Vytrvalostných pravidiel, bez penalizácie

Hmotnostný limit - neobmedzený 

 

09. 30 hod     Štart súťaže č.3

O pohár cestovnej kancelárie Tip Tour

 

dva okruhy – 20 a 20 km,  povinné prestávky 30 min

vet. uzávera 64 tepov do 20 min,

 

 tempo 12 km/h – 15 km/h

Hmotnostný limit - neobmedzený 

 

             

10. 30 hod     Štart súťaže č.4

O pohár spoločnosti David Interiér

 

dva okruhy – 10 a 10 km,  povinná prestávka 30 min

vet. uzávera 64 tepov do 20 min,

 

  

tempo 10 km/h – 15 km/h

Hmotnostný limit - neobmedzený 

 

18.00 hod cena kondície

19.00 hod vyhlásenie výsledkov v jednotlivých súťažiach a slávnostná dekorácie

                                                      

 

 

                      

 

Schválil predseda Komisie vytrvalostného jazdenia SJF

Mgr. Dušan Majerčík v.r.