Prehľad

80
40
20


List 1: 80Kalamenova 4.9.2010
1.kolo Km Pauza 2.kolo Km Pauza 3.kolo Km
Total


1.kolo Km Pauza 2.kolo Km Pauza 3.kolo Km80 km
07:45:00 30 30
30 40
20

30 30
30 40
20
Po. Š.č. Jazdec Kôň Klub Štart Príchod 1 Vet-in 1 Odchod 2 Príchod 2 Vet-in 2 Odchod 3 Cieľ Vet-in cieľ Čas Rec-time Speed
Čas 1 Rec-t 1 Speed 1 Čas 2 Rec-t 2 Speed 2 Čas 3 Rec-t 3 Speed 3
1 32 Zuzana SITÁROVÁ SHAGAN F.Jack Mos. 07:45:00 09:36:40 09:39:30 10:09:30 12:12:06 12:15:18 12:55:18 14:37:10
05:42:10 00:00:00 14,028
01:54:30 00:02:50 15,721 02:05:48 00:03:12 14,308 01:41:52 00:00:00 11,780
2 33 Jana BAČOVÁ SHAGYA XXVII-1 F.Gireth Kal. 07:45:00 09:36:40 09:44:00 10:14:00 12:12:06 12:18:55 12:58:55 14:37:11
05:42:11 00:00:00 14,028
01:59:00 00:07:20 15,126 02:04:55 00:06:49 14,410 01:38:16 00:00:00 12,212
juniori1 31 Chantal FRANKOVÁ TARIM F.Jack Mos. 07:45:00 09:36:40 09:42:45 10:12:45 12:12:06 12:18:45 12:58:45 14:37:12
05:42:12 00:00:00 14,027
01:57:45 00:06:05 15,287 02:06:00 00:06:39 14,286 01:38:27 00:00:00 12,189

List 2: 40Kalamenova 4.9.2010
1.kolo Km Pauza 2.kolo Km
Total


1.kolo Km Pauza 2.kolo Km40 km

20 30
20

20 30
20
Po. Š.č. Jazdec Kôň Klub Štart Príchod 1 Vet-in 1 Odchod 2 Cieľ Vet-in cieľ Čas Rec-time Speed
Čas 1 Rec-t 1 Speed 1 Čas 2 Rec-t 2 Speed 2
1 13 Jozef GÍRETH SAMIR 9 F.Gireth Kal. 08:10 09:31:25 09:41:25 10:11:25 11:32:19
02:52:19 00:00:00 13,928
01:31:25 00:10:00 13,127 01:20:54 00:00:00 14,833
2 12 Lenka KREMLOVÁ CNOSŤ ŽIVOTA F.Gireth Kal. 08:05 09:31:25 09:35:22 10:05:22 11:35:50
03:00:50 00:00:00 13,272
01:30:22 00:03:57 13,279 01:30:28 00:00:00 13,265
3 11 Martina MIKULŠIČÁKOVÁ CÉZER F.Gireth Kal. 08:00 09:16:31 09:31:52 10:01:52 11:50:29
03:20:29 00:00:00 11,971
01:31:52 00:15:21 13,062 01:48:37 00:00:00 11,048

List 3: 20Kalamenova 4.9.2010
1.kolo Km Pauza 2.kolo Km
Total


1.kolo Km Pauza 2.kolo Km20 km

10 30
10

10 30
10
Po. Š.č. Jazdec Kôň Klub Štart Príchod 1 Vet-in 1 Odchod 2 Cieľ Vet-in cieľ Čas Rec-time Speed
Čas 1 Rec-t 1 Speed 1 Čas 2 Rec-t 2 Speed 2
1 20 Alžbeta HELBOVÁ DAHOMAN X-15 F.Gireth Kal. 08:30 09:17:14 09:25:42 09:55:42 10:43:56
01:43:56 00:00:00 11,546
00:55:42 00:08:28 10,772 00:48:14 00:00:00 12,440
2 21 Nikoleta ZADIELSKÁ SIGL. BAGD. I-21 F.Gireth Kal. 08:35 09:20:25 09:34:50 10:04:50 10:51:12
01:46:12 00:00:00 11,299
00:59:50 00:14:25 10,028 00:46:22 00:00:00 12,940