PORADIE JAZDCOV ZA SEZÓNU 2009 VO VYTRVALOSTNOM JAZDENÍ

                                       
             
P. Jazdec Klub Body        
               
  senior    
               
1. Feras BOULBOL Al Asil L. Mikuláš 2553        
2. Lucia STAROVECKÁ JŠK Sv. Jur 1011        
3. Darina BARTALSKÁ Sheggys Borinka 923        
4. Sivia POTOČNÁ Fiaker Marianka 707        
5. Zuzana SITÁROVÁ Farma Jack Mošovce 666        
6. Lýdia JURÍKOVÁ Spiš Endurance Bijacovce 553        
7. Dajana JAČEKOVÁ SilverFox Bratislava 426        
8. Janka BAČOVÁ Farma Gíret Kaľamenová 351        
9. Ivan ČECHVALA Sheggys Borinka 232        
10. Alexandra SZEDMÁKOVÁ Ranč DD Nitra 206        
11. Gabriel BIHÁRI Topoľčianky 187        
12. Martin BAKOŠ JŠK Sv. Jur 186        
13. Peter JABLONSKÝ Topoľčianky 185        
14. Vratislav GALLO Jagal Mengusovce 181        
15. Magdaléna PRIKRYLOVÁ JK Bobrov 176        
16. Karin DOLEŽALOVÁ Achal-Teke Kys. N. Mesto 167        
17. Peter ONDREJKA Topoľčianky 63        
18. Miriam ONDRUŠOVÁ Sahara Bratislava 63        
               

 

 

Jazdec Klub body  
       
junior a mladý jazdec - majster Slovenska  
       
Dominika KLEINOVÁ Fiaker Marianka 913  
Charlotte MLYNČEKOVÁ Al Asil L. Mikuláš 677  
Simonka CHLPÁČOVÁ Spiš Endurance Bijacovce 234  
Zuzana VOJTEKOVÁ ŠK Jasná 184  
Soňa CHROMEKOVÁ JK Bobrov 127  
Lenka KREMLOVÁ Farma Gíreth Kaľamenová 123  
Anna KOBYLIAKOVÁ JK Bobrov 91  
Milotka MIHALIKOVÁ Spiš Endurance Bijacovce 67  
Hana BENEDIKTOVÁ Fiaker Marianka 65  
Matej SOĽÁR Spiš Endurance Bijacovce 44  
       


 

   KÔŇ ROKA VO VYTRVALOSTNOM JAZDENÍ - 2009  
     
P. KÔŇ SUBJEKT Body
       
1. MEDINA Al Asil L. Mikuláš 1405
2. SATÉN JŠK Sv. Jur 1011
3. SUAOMADORÁT Sheggys Borinka 923
4. BALKÁN JŠK Sv. Jur 913
5. SILVIA Fiaker Marianka 707
6. MILAD Al Asil L. Mikuláš 677
7. MUSAFER Al Asil L. Mikuláš 649
8. ÚCTA K TEBE F. Gíreth Kaľamenová 648
9. HAISHA JK Spiš End. Bijacovce 597
10. SHAGYA XXV-22 F. Jack Mošovce 437
11. FARADGE Al Asil L. Mikuláš 436
12. CHARLES SilverFox Bratislava 355
13. URÁN 2 F. Gíreth Kaľamenová 288
14. ULAJKA JK Jasná 256
15. VIRGULA VIVA JK Spiš End. Bijacovce 234
16. SHAGYA XXV - 3 Sheggys Borinka 232
17. AL KAHIRA Ranč DD Nitra 206
18. KARTAGO/GAZAL NŽ Topoľčianky 187
19. KERČAK JŠK Sv. Jur 186
20. USTER JK Jasná 184
21. SIG.BAGD. I-14 Jagaj Mengusovce 181
22. ALLASTER Achal-teke Kys. N. Mesto 167
23. SARAH 3 F. Jack Mošovce 165
24. SUGAJJRA JK Bobrov 126
25. ÚŽASNÁ F. Gíreth Kaľamenová 123
26. SUMAINA JK Bobrov 92
27. SARIAH JK Spiš End. Bijacovce 67
28. SARA Fiaker Marianka 65
29. SAGYA XXV 20 F. Jack Mošovce 64
30. KLEOPATRA Al Asil L. Mikuláš 63
31. DARK NŽ Topoľčianky 63
32. SHAGYA XXVII-1 F. Gíreth Kaľamenová 63
33. MASCHALL Sahara Bratislava 62

 

 

 

  PORADIE KLUBOV 2009
 
1. Al Asil L. Mikuláš       
2. JŠK Sv. Jur
3. Sheggys Borinka
4. F. Gíreth Kaľamenová
5. Spiš End. Bijacovce
6. Fiaker Marianka
7. F. Jack Mošovce
8. JK Jasná
9. SilverFox Bratislava
10. NŽ Topoľčianky
11. JK Bobrov
12. Ranč DD Nitra
13. Jagaj Mengusovce
14. Sahara Bratislava


 
PREHĽAD ÚČASTI NA PRETEKOCH A POČET ZÍSKANÝCH BODOV - rok 2009            
                                     
Jazdec kôň klub BÁBOLNA SLOUP - ČR BAD BLUMAU MARIANKA PARDUBICE NOWA WIES BIJACOVCE PEZINOK KREUTH NORTEN - HARD. ASSISI WARKA MOŠOVCE MOST TOPOĽČIANKY CELKOM  
Alexandra SZEDMÁKOVÁ AL KAHIRA Ranč DD Nitra 74             66         66     206  
Dajana JANČEKOVÁ ULAJKA ŠK Jasná 71                             71  
Zuzana SITÁROVÁ SHAGYA XXV-22 Jack Mošovce 70       183     184               437  
Soňa CHROMEKOVÁ SUGAJJARA JK Bobrov 35                             35  
Charlotte MLYNČEKOVÁ MILAD Al Asil L. Mikuláš 93+321   81             182           677  
Dominika KLEINOVÁ BALKÁN JŠK Sv. Jur 88+318     32 182       104         189   913  
Dajana JANČEKOVÁ CHARLES SilverFox Bratislava 168             187               355  
Darina BARTALSKÁ SUAOMADORÁT Sheggys Borinka 166   367           390             923  
Feras BOULBOL MUSAFER Al Asil L. Mikuláš 649                             649  
Petr JADLOVSKÝ ÚCTA K TEBE F. Gŕeth Kaľamenová 648                             648  
Lucia STAROVECKÁ SATEN JŠK Sv. Jur 646       365                     1011  
Silvia POTOČNÁ SILVIA Fiaker Marianka 645           62                 707  
Lýdia JURÍKOVÁ HAISHA Bijacovce   176           190         187     553  
Simonka CHLPÁČOVÁ VIRGULA VIVA Bijacovce   85         32 34             82 234  
Feras BOULBOL MEDINA Al Asil L. Mikuláš     164             361 880         1405  
Zuzana SITÁROVÁ SHAGYA XXV-20 Jack Mošovce     64                         64  
Feras BOULBOL FARADGE Al Asil L. Mikuláš       64       185           187   436  
Hana BENEDIKTOVÁ SARA Fiaker Marianka       33       32               65  
Vratislav GALLO SIG. BAGD. I-14 Jagal Mengusovce         181                     181  
Zuzana SITÁROVÁ SARAH 3 Jack Mošovce           165                   165  
Matej SOĽÁR HAISHA Bijacovce             44                 44  
Janka BAČOVÁ URÁN 2 F. Gŕeth Kaľamenová             66           222     288  
Lenka KREMLOVÁ ÚŽASNÁ F. Gŕeth Kaľamenová             33           90     123  
Feras BOULBOL KLEOPATRA               63                 63  
Milotka MIHALIKOVÁ SARIAH Bijacovce               34         33     67  
Ivan ČECHVALA SHAGYA XXV - 3 Sheggys Borinka               65             164 232  
Peter ONDREJKA DARK NŽ Topoľčianky               63               63  
Gabriel BIHARY KARTAGO/GAZAL III-17 NŽ Topoľčianky               62         64   61 187  
Karin DOLEŽALOVÁ ALLASTER Achal-Teke K.N.M.                       167       167  
Martin BAKOŠ KERČAK JŠK Sv. Jur                         186     186  
Peter JABLONSKÝ ULAJKA ŠK Jasná                         185     185  
Zuzana VOJTEKOVÁ USTER ŠK Jasná                         184     184  
Soňa CHROMEKOVÁ SUMAINA JK Bobrov                         92     92  
Anna KOBYLIAKOVÁ SUGAJJARA JK Bobrov                         91     91  
Magdalena PRYKRYLOVÁ KAISER JK Bobrov                           179   179  
Janka BAČOVÁ SHAGYA XXVII -1 F. Gŕeth Kaľamenová                             63 63  
Miriam ONDRUŠOVÁ MASCHALL Sahara Bratislava                             62 62  
                                     
Juniori a mladí jazdci