Otvorený list Mgr. Dušana Slivku - výzva na vyjadrenie

Nasledovný list od Dušana Slivku je adresovaný členom vytrvalostnej komisie i vytrvalostnej verejnosti. P. Slivka bude rád za všetky názory na jeho obsah. Keďže táto vytrvalostná stránka ešte nie je natoľko technicky zdatná, že by umožňovala priame zadávanie reakcií v diskusii, prosíme o zasielanie reakcií na adresu

sisap@stonline.sk

Vaše reakcie budú uverejnené na stránke pod otvoreným listom. Ak si neželáte zverejnenie Vašej reakcie, zašlite názor p. Slivkovi súkromne na jeho

e-mail

Otvorený list

Dobrý deň.

30.marca som sa zúčastnil na schôdzi v Novom meste nad Váhom. Zostali vo mne z toho zmiešane pocity. Veľa zbytočného kriku, ktorý nič nevyriešil. Vyzerá to tak, že ak určitý ľudia otvoria ústa, treba ich hneď v zárodku umlčať. Mam na mysli ing.Dudáša, ing.Kováča, ing. Juríkovu. Akoby títo ľudia niekomu ležali v žalúdku. A ak sa hádajú chlapi, dá sa to zniesť, ale ak traja členovia vytrvalostnej komisie útočia slovne na slabú tenkú ženu, tak sa my to zdá neférové, neetické, ba dalo by sa povedať- hrubé. Ak by to boli solídni ľudia, tak by jeden slušne odpovedal na otázky.

A pritom o čo tam išlo? O pravidlá na našich národných slovenských pretekoch. Ja sa pýtam, kto určuje podľa akých pravidiel budeme jazdiť? Na FEI pretekoch sa jazdi podľa FEI pravidiel. Na našich národných pretekoch kľudne môžeme urobiť výnimku, ako to majú aj v susedných krajinách. Žijeme v slobodnej demokratickej krajine a tak navrhujem to vyriešiť takto: Nech sa každý rozhodca, usporiadateľ a jazdec vyjadrí k danému problému. Potom sa sčítajú hlasy a rozhodne názor väčšiny. Ja osobne hlasujem za to aby na našich národných pretekoch platilo to, čo platilo aj v minulosti: kôň s výškou pod 150cm palicovej miery, nech má hmotnostnú úľavu 1kg na 1cm, maximálne ale 10kg. A vôbec mi nebude vadiť, ak ma na pretekoch predbehne 140cm koník, ktorý bude niesť o 10kg menej. Lebo ja si jazdím pre radosť a najväčšia odmena je pre mňa to ak my v cieli povie veterinár, kôň je v poriadku. Keď sme začínali v roku 1988 s distančným jazdením, tak nás dr. Karol Holý učil jednu zásadu: Základ je prísť do cieľa so zdravým koňom.

Ak mám zhodnotiť, čo sa za tých 20 rokov na Slovensku v disciplíne endurance udialo, tak:

  1. 1. Je obrovským prínosom to, že pri SJF je aj vytrvalostná komisia. Vďaka za to tým, ktorí to vybavili po stránke úradníckej, ale hlavne tím, ktorí naštartovali pred 20 rokmi u nás distančné jazdenie a tím dali prvý podnet na to aby táto komisia mohla vzniknúť. Bez nadšenia dr.Holého, p.Kuchárika, p.Jána Gallu, ing.Dudáša, p.Muszlaia by to nešlo.
  2. 2. Je vynikajúce, že aj dnes sú medzi nami nadšení a ekonomickí silní ľudia, ktorí nás reprezentujú aj na MS- rodina Boulbulová, p.Prikryl.
  3. 3. Ale ak sa pozriem na základňu začiatočníkov, tak sa mi zdá že je to horšie ako na začiatku. A práve tu chcem povedať, treba urobiť rozdiel medzi profesionálmi ktorí chcú ísť na MS a začiatočníkmi, za tým cieľom aby sa rozšírila členská základňa. Uvediem konkrétny príklad: ak na 40km pretekoch povie rozhodca vo veterinárnej kontrole jazdcovi: ten tvoj kôň sa vrtí, nechce postáť, ak toto urobí na FEI pretekoch, tak ťa bez milosti vylúčia, tak čo si ten začiatočník môže o tom pomyslieť? Ja chápem, že dotyčný rozhodca, to myslel dobre. Chcel poučiť začiatočníka, aby sa učil ako to chodí vonku. Ale: nie je to priskoro? Na 40km preteky chodia väčšinou začiatočníci. Majú teraz iné problémy. Táto veta by bola na mieste pri 80km pretekoch.

Týmto som chcel poukázať na myslenie nášho vedenia, ktoré vidí pred sebou vrchol pyramídy , ale zabudlo sa pozrieť dole na základy. Zdá sa mi, že je čas na trošku zmeny aby na konci sezony sme na schôdzi nepočuli: malo je nás.

Mgr.Dušan Slivka, 05936 Mengusovce 107