Pohárové súťaže v SR a spôsob získavania bodov v nich

Pohárové súťaže v SR

Bodovanie vytrvalostných súťaží

Bodujú sa súťaže od stupňa L (60 km) vyššie takto:
A = Umiestnenie v súťaži: 1. miesto = 15 bodov, 2. miesto = 14 bodov, 3. miesto = 13 bodov, atď.
B = Dĺžka trate deleno 10. Príklad: Ak je dĺžka trate 66 km, B = 66/10 = 6,6
C = 1 + (počet štartujúcich deleno 100). Príklad: Ak je počet štartujúcich 14, C = 1 + 14/100 = 1,14
Cena kondície 4 body

Získaný počet bodov za súťaž = (A x B x C) + Cena kondície

Príklad: Jazdec sa zúčastnil súťaže na 80 km, v ktorej štartovalo 12 súťažiacich. Umiestnil sa na 4. mieste. Nezískal cenu kondície. Získaný počet bodov:

A = 4. miesto = 12 bodov
B = 80/10 = 8 bodov
C = 1 + 12/100 = 1,12 bodov
Cena kondície = 0 bodov

POČET BODOV ZA SÚŤAŽ SPOLU: (12 x 8 x 1,12) + 0 = 107,52 bodov